اخبار صنعت

تفاوت کابل نسوز با کابل نسوز چیست؟

2022-05-10
تفاوت بزرگ بین کابل های مقاوم در برابر آتش و کابل های مقاوم در برابر آتش این است که کابل های مقاوم در برابر آتش دارای یک لایه میکای اضافی نسبت به کابل های مقاوم در برابر آتش هستند، در حالی که کابل های مقاوم در برابر آتش این گونه نیستند.
کابل های مقاوم در برابر آتش بیشتر به کابل های مقاوم در برابر شعله اطلاق می شود. تفاوت اصلی با کابل های مقاوم در برابر آتش در این است که کابل های مقاوم در برابر آتش می توانند منبع تغذیه (استفاده) معمولی را برای مدت زمانی که آتش سوزی رخ می دهد حفظ کنند، در حالی که کابل های مقاوم در برابر شعله این ویژگی را ندارند.
کابل مقاوم در برابر آتش به عملکردی اطلاق می شود که نمونه در شرایط آزمایش مشخص شده در شعله می سوزد و همچنان می تواند عملکرد عادی خود را در مدت زمان معینی حفظ کند. ویژگی اساسی این است که کابل همچنان می تواند عملکرد عادی خط را برای مدتی در شرایط سوختن حفظ کند. به عبارت ساده تر، در صورت آتش سوزی، کابل یکباره نمی سوزد و مدار نسبتاً ایمن است.

کابل بازدارنده شعله به این موارد اشاره دارد: در شرایط آزمایش مشخص، نمونه سوزانده می شود، پس از حذف منبع آتش آزمایشی، گسترش شعله فقط در محدوده محدودی است و شعله باقی مانده یا سوختگی باقی مانده را می توان در محدوده محدودی خاموش کرد. زمان. ویژگی اساسی این است: در صورت آتش سوزی، ممکن است سوخته شود و نتواند کار کند، اما می تواند از گسترش آتش جلوگیری کند. به زبان ساده، در صورت آتش سوزی در کابل، احتراق را می توان به یک منطقه محلی بدون گسترش محدود کرد و سایر تجهیزات را می توان برای جلوگیری از تلفات بیشتر محافظت کرد.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept